best song... EVER!


im gonna start lovin mr J

Ibland undrar jag varför jag inte är kristen när jag läser citat ur bibeln!
Känner ni till sidor där man kan hitta citat från andra religösa skrifter? SÄG TILL!

Femte moseboken 25:11

"Om två män råkar i slagsmål och den enes hustru skyndar till för att hjälpa sin man och sträcker ut handen och griper tag om könet på den som slår hennes make, skall du utan förskoning hugga av hennes hand."

helrätt, kvinnor ska inte lägga sig i

Första Moseboken 17:11

"Ni skall skära bort förhuden, och detta skall bara tecknet på förbundet mellan mig och er. Alla av manligt kön bland er skall omskäras när de är åtta dagar gamla, i släktled efter släktled, och slavar som är födda hos dig och slavar som du köpt av någon utlänning, sådana som inte är av din släkt."

jahop......

Femte Moseboken 21:18

"Om en son är trotsig och upprorisk och inte lyder sin far och mor, inte ens när de tuktat honom, skall de ta honom med sig och föra honom till de äldste i staden, till hemstadens port. De ska säga till stadens äldste: »Det här är vår son, han är trotsig och upprorisk och lyder oss inte, han bara festar och super.« Då ska alla männen i staden stena honom till döds."

Visa vart skåpet ska stå! Låt inte ungjäveln tro att han bestämmer.


Andra moseboken 31:14

"Ni ska hålla sabbaten, den ska vara helig för er. Den som vanhelgar den ska straffas med döden. Var och en som utför något arbete på sabbaten ska utstötas ur sitt folk. Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat, en sabbatsvila helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden."

SYYYYND ALLA SOM JOBBAR UNDER SABBATEN!!! INKLUSIVE LÄKARE, POLISER, AMBULANSFÖRARE ETC.

Femte moseboken 22:23


"Om en orörd flicka är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne där, skall ni föra ut båda till stadsporten och stena dem till döds, flickan därför att hon inte ropade på hjälp inne i staden, och mannen därför att han lägrade en annans kvinna."

bästa citatet idag, skriker du inte efter hjälp när du blir våldtagen så ska du självklart stenas till döds.
ja trodde bara muslimer stenade...

Femte Moseboken 23:2

"Ingen av blandad härkomst får upptas i Herrens församling; inte ens hans efterkommande i tionde led får upptas där.
"


ännu en gång, rätt! raser får en blandas. och som gud skriver inte end den tioende i led. d.vs. om din mor mor mor mor mor mor mor mor mors mamma blev våldtagen av en vit (om hon var mörk) så får inte du gå in i herrens församling, HEEELRÄTT!

RSS 2.0